Register

Junior Parent Info

Meadowlands Reserve Field Layout - Juniors

 

this                    
                     
 Softball        5A    5B              Feild 4              Field 5
                     
                     
                     
                     
 6B                    
         4A    4B              Field 3              Field 6
                     
                     
 6A                    
                     
                     
         3A    3B              Feild 2              Field 7
 7B                    
                     
                     
                     
 7A                    
         2A    2B              Field 1              Field 8
                         AFF 9th Grade
                     
                     
 Softball                    
                     
         1A    1B        
                     
                   

 

 

Orange boxes (19mx 29.5m) - 5th to 7th grade fields (1m gaps between fields)

Green boxes (50m x 30m) - 8th & 9th grade fields (2.5m gaps between fields)